Oświadczenie w sprawie szczepień na COVID-19

Oświadczenie w sprawie szczepień na COVID-19

Służby medyczne w naszym kraju rozpoczęły szczepienia przeciwko covid-19. Szanując wolność każdej osoby, chcemy – w duchu wzajemnej miłości bliźniego i tym samym odpowiedzialności za dobro wspólne – zachęcić wszystkich do zaufania lekarzom, zwłaszcza autorytetom w dziedzinie wirusologii i epidemiologii, którzy zgodnie wskazują, że solidarne zaszczepienie się większości z nas jest dostępną i realną drogą do zakończenia trwającej pandemii koronawirusa.

Codziennie dostrzegamy jak wiele osób cierpi bezpośrednio lub pośrednio z powodu tej choroby. Wiemy, że zakończenie pandemii przyczyni się do uratowania życia i zdrowia wielu osób, zwłaszcza w podeszłym wieku. Pozwoli też na powrót do normalności gospodarczej i społecznej, a wreszcie doprowadzi do wznowienia w pełni wszystkich naszych aktywności kościelnych i zborowych. Dlatego od szeregu miesięcy modlimy się do dobrego Boga o postawienie tamy trwającemu zagrożeniu. Ufamy, że może się to stać także przy wykorzystaniu dobrodziejstw płynących z nauk medycznych. Każdy z nas bowiem wielokrotnie doświadczył w swoim życiu Bożej interwencji, dokonującej się poprzez mądrość i umiejętności lekarzy. Jesteśmy Bogu za to wdzięczni.

Pastor Zboru Stołecznego Arkadiusz Kuczyński, Pastor – senior Edward Czajko, Pastor – senior Dawid Kulinicz, pastor pomocniczy Jacek Helman; Starsi Zboru: Bogna Kuczyńska, Anna Bajak, Paweł Biedziak, Krzysztof Szewczyk, Józef Skafiriak, Wiktoria Maciejewicz, Maciej Maciejewicz.