Duch Święty + ludzie. Tak rośnie Kościół.

Arkadiusz Kuczyński

Arkadiusz Kuczyński

Pastor

Absolwent studiów teologicznych (WST i ChAT w Warszawie, Center for Ministry Training w USA), duchowny, były wieloletni członek Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Od 1994 drugi pastor Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, a od 2001 - pierwszy pastor, realizujący wizję i kierunek działania „Siennej”, jednej z większych ewangelicznych społeczności w kraju. Duszpasterz, wykładowca WSTS, mówca konferencyjny. Żonaty z Bogną, oboje są szczęśliwymi rodzicami Moniki i Szymona.

Starsi zboru

Anna Bajak

Służba uwielbienia, Szkoła Gospel, Sienna Gospel Choir

Anna Bajak

Bogna Kuczyńska

Starsza zboru, Dyrektor biura, Chrześcijańska Poradnia, Fundacja Sienna

Bogna Kuczyńska

Liderzy służb

Anna Bajak

Służba uwielbienia, Szkoła Gospel, Sienna Gospel Choir

Anna Bajak

Monika Kotulska

Koordynator Szkoły Niedzielnej, Produkcja, Grupa dla młodych kobiet

Monika Kotulska

Ada Mazanik

Warszawski Skład Kamieni, Służby pierwszego kontaktu

Ada Mazanik

Pracownicy

Bogna Kuczyńska

Starsza zboru, Dyrektor biura, Chrześcijańska Poradnia, Fundacja Sienna

Bogna Kuczyńska

Anna Mazurek

Służba uwielbienia, Szkoła Gospel, Fundacja Sienna

Anna Mazurek

Anna Bajak

Służba uwielbienia, Szkoła Gospel, Sienna Gospel Choir

Anna Bajak

Pastor emeritus

Edward Czajko

Edward Czajko

Pastor emeritus

Urodzony 22 września 1934 r., żonaty (Irena), dwie córki zamężne (Małgorzata i Bogna), czworo wnucząt, prawnuczka. W latach 1954-1957 pełnił służbę wojskową (marynarka wojenna). Studia: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Didsbury (Methodist) College w Bristolu (Anglia). Magisterium z teologii ewangelickiej uzyskał w 1961 r., doktorat honorowy teologii otrzymał w 1990 roku (Winnipeg, Kanada). Wychowany w rodzinie wierzącej, świadomy chrześcijanin od 1949 roku. W 1964 r. ordynowany na duchownego w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. W latach 1965-1971 prezbiter okręgowy na Wielkopolskę. W Radzie Naczelnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego: sekretarz 1965-1971, członek 1972-1974, skarbnik 1975-1981, przewodniczący - prezbiter naczelny Kościoła 1981-1988. Pracownik naukowy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1966 - 1971. W latach 1983 - 1986 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, a następnie skarbnik (1986 - 1988). Współorganizator Aliansu Ewangelicznego w Polsce i wiceprzewodniczący jego Rady Krajowej (2000 - 2003). Członek Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego - do roku 2004.
 W Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Chrześcijanin" w latach 1965 - 2008: sekretarz redakcji 1971 - 1981, przewodniczący Rady Programowej 1988 - 1990, redaktor naczelny 1990-1991. Członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego w latach 1988 - 2004, pastor Zboru Stołecznego w Warszawie 1981 - 2001. Inicjator budowy siedziby Kościoła i Zboru w Warszawie przy ul. Siennej 68/70.

Członek: European Pentecostal Theological Association, European Pentecostal-Charismatic Research Association i Society for Pentecostal Studies. Uczestnik międzynarodowych konferencji wyznaniowych, naukowych i pokojowych. Odznaczony państwowym Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia. Autor książek i artykułów.