Wyznanie wiary

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
 • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 • Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Chrzest wiary
Chrzest wiary

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie Chrztu Wiary

Wieczerza Pańska
Wieczerza Pańska

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie Wieczerzy Pańskiej

Służba uwolnienia
Służba uwolnienia

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie służby uwolnienia

Ruch wstawienniczy
Ruch wstawienniczy

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie zjawisk zachodzących w ramach tzw. ruchu wstawienniczego

Służba Kobiet
Służba Kobiet

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie służby kobiet w Kościele

Duchowe ożywienie
Duchowe ożywienie

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie stosunku do zjawisk towarzyszących duchowemu ożywieniu

Organizacje parakościelne
Organizacje parakościelne

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie stosunku do organizacji parakościelnych

Zesłanie Ducha Świętego, 33 A.D.

Święto Pięćdziesiątnicy, zwane też Zielonymi Świątkami, uważane jest przez chrześcijan za początek istnienia Kościoła. Rozdział 2 Dziejów Apostolskich opisuje, jak na zebranych w wieczerniku apostołów i niewiasty zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli odważnie głosić ewangelię i modlić się językami, których wcześniej nie znali. Otrzymali też inne dary duchowe (charyzmaty).

Ojcowie Kościoła

Ojcowie Kościoła wymieniają w swoich pismach modlitwę innymi językami, proroctwa, uzdrowienia i dary wypędzania demonów jako normalne praktyki Kościoła. O charyzmatach mówią:

 • Justyn Męczennik, 100-165 A.D.
 • Ireneusz z Lyonu, 130-202 A.D.
 • Hilary z Poitiers, 300-367 A.D.
 • Ambroży z Mediolanu, 340-397 A.D.

Wczesne średniowiecze

Augustyn (354-430 A.D.) zaledwie kilka lat później zaświadcza, że wierni nie znają i nie praktykują modlitwy w językach. Jan Chryzostom (347-407 A.D.), mówiąc o darach Ducha Świętego, porównuje Kościół do kobiety, która straciła cały majątek, a zachowała jedynie symbole dawnego bogactwa.

Średniowiecze

Przejawy działania Ducha Świętego w formie proroctw, wizji czy uzdrowień nie były powszechnie znane w średniowieczu. Można jednak wskazać jednostki, które opisywały przeżycia zielonoświątkowe. Np. dominikanin Vincent Ferrer (1350-1419 A.D.) miał doświadczenie podobne do chrztu w Duchu Świętym. Wydaje się, że w swojej pracy misyjnej posługiwał się też językami, których nie znał.

Ruch uświęceniowy

W połowie XIX wieku ruch uświęceniowy stał się bezpośrednim poprzednikiem ruchu zielonoświątkowego. Mężowie tacy jak Asa Mahan, Dwight L. Moody, Charles G. Finney, Reuben A. Torrey i inni, pragnęli ożywić wesleyańskie rozumienie dwóch odrębnych, przełomowych doświadczeń w życiu człowieka: odrodzenia (nawrócenia) i chrztu w Duchu Świętym.

Wydarzenia w Topeka

W Topeka w USA Charles F. Parham (1873-1929), który poprzez metodyzm znalazł się w szeregach ruchu uświęceniowego, odczytał w Dziejach Apostolskich, że biblijnym znakiem chrztu w Duchu Świętym jest glossolalia, czyli mówienie innymi językami. 1 stycznia 1901 roku studenci założonej przez niego szkoły biblijnej w Topeka (Kansas), a następnie on sam, nawiedzeni potężnie przez Ducha Świętego, zaczęli mówić innymi językami. Pierwszą studentką, która to przeżyła, była Agnes N. Ozman (1870-1937).

Azusa Street

Przebudzenie na Azusa Street w 1906 roku niewątpliwie przyczyniło się do szybkiego rozwoju pentekostalizmu. Tysiące ludzi uczestniczyły w spontanicznych nabożeństwach, prowadzonych przez czarnoskórego kaznodzieję Williama J. Seymoura. Ogromne poruszenie wywoływały liczne uzdrowienia, cuda i inne dary Ducha Świętego. Równie szokująca była jedność białych i czarnych chrześcijan, którzy po raz pierwszy w USA modlili się, nie zważając na różnice rasowe.

Warto przeczytać artykuł pastora E. Czajko, który bardziej szczegółowo opisuje wydarzenia w Topeka i na Azusa St, dostępny na stronie KZ.pl

Początki ruchu zielonoświątkowego w Polsce

W Polsce pierwszymi zielonoświątkowcami zostali niektórzy członkowie Społeczności Chrześcijańskiej, ruchu neopietystycznego na Śląsku Cieszyńskim. Po wykluczeniu ze SCh założyli oni Związek Stanowczych Chrześcijan, pierwszą niezależną wspólnotę zielonoświątkową w Polsce, zarejestrowaną w 1910 roku. W 1947, wraz z innymi ewangelicznymi denominacjami, weszli w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Jednocześnie od 1920 roku rozwijał się drugi nurt polskiego pentekostalizmu: Chrześcijanie Wiary Ewangelicznej. Jeszcze przed wojną było to przeszło 20 000 wiernych w 500 zborach. W rezultacie nacisków politycznych i aresztowań duchownych, również ta wspólnota przystąpiła do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. ZKE został rozwiązany w maju 1987, a  różne (choć nie wszystkie) zielonoświątkowe ugrupowania postanowiły utworzyć jeden Kościół Zielonoświątkowy. Po uzyskaniu samodzielności przyszedł czas intensywnego rozwoju.

…i w Europie

W Europie ruch zielonoświątkowy rozpropagował Thomas Ball Barratt (1862-1940), pastor metodystyczny z Norwegii, który podczas pobytu w Ameryce pod koniec 1906 roku doznał zielonoświątkowego przeżycia. Stał się gorliwym propagatorem pentekostalizmu w swoim kraju, a także w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji i Anglii. Odwiedził też Polskę, jednak jego słuchaczami byli przede wszystkim Niemcy.

100 lat później

Tymczasem ruch zielonoświątkowy dotarł do wszystkich kontynentów. Jest to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się ruch religijny na świecie. Na świecie żyje ok. 600 milionów zielonoświątkowców (8.6% globalnej populacji).

Oprac. Weronika Czajko