Błogosławieństwo dzieci

Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie błogosławieństwa dzieci

1. Zgodnie z przesłaniem Pisma Świętego w zborach naszych praktykuje się tzw. ofiarowanie dzieci Panu, które jest też modlitwą o Boże błogosławieństwo (Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Łk 18,15- 17).

2. Uroczystość ta jest prośbą rodziców i całego zboru o Boże błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców w trudach codziennych wysiłków wychowawczych, a nie jest substytutem Chrztu.

Warszawa, wrzesień 2002 roku