Świadectwa seniorów: Lidia Królak

11 września 2009

Świadectwa seniorów: Lidia Królak

Świadectwa seniorów: Lidia Królak

Świadectwa seniorów z Siennej – Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego, audycja „Światła z Siennej”