Project Category: Fundacja

Fundacja Sienna

Fundacja Sienna

Misją Fundacji SIENNA jest niesienie ludziom wsparcia, rozwijanie ich potencjału i talentów oraz rozpowszechnianie wartości chrześcijańskich.