Sermon Category: Kazania

Zawsze wdzięczni

Zawsze wdzięczni

Kazanie wygłoszone przez pastora Arka Kuczyńskiego podczas uroczystego nabożeństwa z okazji Święta Dziękczynienia, w dniu 13 października 2019 roku.

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Kazanie wygłoszone przez Grzegorza Króla, lidera kursu Alha Sienna, podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 6 października 2019 roku.

Misyjny i żywy

Misyjny i żywy

Kazanie wygłoszone przez pastora Arkadiusza Kuczyńskiego podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 22 września 2019 roku. Świadectwa dostępne w osobnym pliku.

Boży i mój

Boży i mój

Kazanie wygłoszone przez biskupa Marka Kamińskiego podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 8 września 2019 roku. (Wykorzystany rekwizyt w czasie kazania: klepsydra 3 minutowa)