Szukanie Boga – Agnieszka Prokopczuk

2 lutego 2020

Szukanie Boga – Agnieszka Prokopczuk

Szukanie Boga – Agnieszka Prokopczuk

Kazanie wygłoszone przez Agnieszkę Prokopczuk podczas nabożeństwa w dniu 2 lutego 2020 roku.