Spór o miłosierdzie (Filip Łapiński)

24 lutego 2020

Spór o miłosierdzie (Filip Łapiński)

Spór o miłosierdzie (Filip Łapiński)

Kazanie Filipa Łapińskiego – nabożeństwo niedzielne 23 lutego 2020 roku.