Powrót do źródła

28 lipca 2019

Powrót do źródła

Powrót do źródła

Kazanie wygłoszone przez Brata Dawida podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 28 lipca 2019 roku.