Pokój ponad ludzki rozum – Wika Maciejewicz (Cykl kazań: Nic nie muszę, wszystko mogę)

8 grudnia 2019

Pokój ponad ludzki rozum – Wika Maciejewicz (Cykl kazań: Nic nie muszę, wszystko mogę)

Pokój ponad ludzki rozum – Wika Maciejewicz (Cykl kazań: Nic nie muszę, wszystko mogę)

Kazanie wygłoszone przez Wikę Maciejewicz podczas nabożeństwa w dniu 8 grudnia 2019 roku.