Ochrzczeni w Jednym Duchu

8 października 2019

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Kazanie wygłoszone przez Grzegorza Króla, lidera kursu Alha Sienna, podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 6 października 2019 roku.