Od słowa do Słowa – Efekt domina

Od słowa do Słowa – Efekt domina

Od słowa do Słowa – Efekt domina

Jaki wpływ mają twoje wybory na otaczającą cię rzeczywistość? Czy jesteś tylko klockiem domino, który upada popchnięty przez jakąś zewnętrzną siłę? Refleksą w ramach naszej fb-kowej serii „Od słowa do Słowa” podzieliła się Bogna Kuczyńska. Zapraszamy do przeczytania krótkiego artykułu „Efekt domina”!

Efekt domina

Moglibyśmy żyć na pięknym świecie. Żyjemy na upadłym. Jednak większość nieszczęść, to sam człowiek funduje drugiemu człowiekowi. Nawet klęski żywiołowe to w dużej mierze efekt niewłaściwego zarządzania przyrodą. Egoizm, chciwość, gorycz, zranienia stają się siłą napędową ludzkich wyborów i działań. Nawet jeśli samemu wybierasz dobro, to i tak często ponosisz konsekwencję cudzych złych wyborów. Jesteśmy połączeni i wpływamy na siebie nawzajem. Ale jeśli zło wywołuje efekt domina, to dobro też może. Nawrócenie i zbawienie to nie tylko oczekiwanie nowego, doskonałego życia po drugiej stronie, to wezwanie i zadanie na tu i teraz, by być początkiem sieci dobra.

Czy wiesz, że wystarczy jedna pozytywna osoba w życiu dziecka, by zainspirować i zmienić trajektorię jego życia, pomimo dysfunkcyjnej rodziny? Wystarczy tylko 2% danej społeczności, by wprowadzić trwałą zmianę kulturową czy społeczną. A Jezus powiedział, że wystarczy dwóch którzy uzgodnią prośbę i będą się modlić, a Bóg ich wysłucha.

Mamy wpływ na świat, na ten, który jest wokół nas, ale też globalnie, modląc się i upominając o tych, którzy są niewysłuchani i porzuceni. Lubię powtarzać, że gdyby wszyscy chrześcijanie choć część energii, którą poświęcają na krytykę i zwalczanie innych, poświęcili na czynienie dobra, świat byłby lepszym miejscem.

„Otwórz swoje usta w obronie niemego, w sprawie wszystkich opuszczonych!”
‭‭Przypowieści Salomona‬ ‭31‬:‭8‬ ‭

Bogna Kuczyńska

Nurtuje cię trudne pytanie i chcesz wiedzieć, jak do tematu podchodzimy w kościele? Napisz do nas na fb.com/kzsienna. Odpowiemy.