Tydzień Postu i Modlitwy – OdNowa

Tydzień Postu i Modlitwy – OdNowa

Tydzień Postu i Modlitwy – OdNowa

Tydzień Postu i Modlitwy „OdNowa”

Odnówmy wartości ważne dla nas i naszego Kościoła!

Wejście w nowy rok daje nam okazję, by jednocześnie zamknąć pewne sprawy i otworzyć się na to, co nowe. Jako kościół i ludzie żyjący w bliskości z Bogiem, nie chcemy się ograniczać do listy prozdrowotnych postanowień, choć oczywiście kibicujemy wszystkim, którzy je podejmują. To jednak, na czym zależy nam najbardziej to stworzenie przestrzeni, w której w ten nowy rok będziemy mogli wejść z jasnością, co jest dla nas najważniejsze – osobiście i jako kościoła.

Tydzień postu i modlitwy będzie platformą, w której OdNowa skupimy się na wartościach ważnych dla Siennej. Post, w dowolnie wybranej formie, pomoże nam skupić się na intencji na każdy dzień, a modlitwa wyrazić ją słowami, które będziemy wypowiadać wspólnie, podczas codziennych spotkań na Siennej. Zapraszamy was do dołączenia do tej inicjatywy! Od 9.01 do 14.01 nasza kaplica będzie otwarta codziennie od 18:00 do 19:00, a w modlitwie będzie prowadził nas pastor Arek oraz liderzy kościoła. 15.01 podsumujemy ten tydzień na nabożeństwie niedzielnym o godz. 10:00.

Spędźmy czas wspólnego wyciszenia i modlitwy o rzeczy ważne dla kościoła, ale także dla każdego z nas indywidualnie. Do Boga możesz przynieść przecież wszystkie te sprawy, które chcesz poukładać w 2023 roku. Pamiętajmy, że tam gdzie dwóch i więcej się modli, tam jest obecny Pan. Spędźmy z Nim początek nowego roku.

Jakie są nasze intencje na tydzień postu i modlitwy?

Poniedziałek:
Módlmy się o Kościół Otwarty, byśmy na co dzień byli pełni życzliwości i szacunku wobec siebie nawzajem.

Wtorek:
Módlmy się o prowadzenie przez SŁOWO BOŻE tak, byśmy w oparciu o nie dokonywali codziennych wyborów.

Środa:
Módlmy się o pasję do służby Bogu i ludziom, byśmy starali się naśladować Jezusa, w kościele i poza nim.

Czwartek:
Módlmy się o życie w prawdzie, tak byśmy byli autentyczni wobec Boga i ludzi, i zawsze pamiętali, że Jezus kocha nas, niezależnie od naszych wad i niedoskonałości.

Piątek:
Módlmy się, byśmy budując nasz kościół i nasze życie stawiali na jakość. Niech wszystko co robimy, oddaje Bogu chwałę.

Sobota:
Módlmy się o to, by nasze relacje, także w kościele, były prawdziwie bliskie, byśmy umieli okazywać sobie troskę i wsparcie, w dobrych i złych chwilach.

Niedziela:
Módlmy się o to, by Jezus był zawsze w centrum – naszego kościoła i naszego życia.