Zapisy na Szkołę Niedzielną

Zapisy na Szkołę Niedzielną

Zapisy na Szkołę Niedzielną

Już w najbliższą niedzielę 5.09, powitamy nowy rok szkolny. Zaczniemy od błogosławieństwa służby katechetycznej, Dzieciaki z Siennej, o godz. 10:00 w sali głównej. Następnie wraz z nauczycielami udamy się na nabożeństwo dziecięce!

Wszystkie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, już od tej niedzieli, zapraszamy na zajęcia Szkółki Niedzielnej w roku szkolnym 2021/2022. Z zajęć dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, mamy możliwość wystawienia oceny z religii.

Zapisów na zajęcia prosimy dokonywać jak najszybciej poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej) lub osobiście, po niedzielnym nabożeństwie, w biurze katechetów (sala 103, parter).

OPŁATĘ 50 ZŁ na pokrycie kosztów materiałów do prowadzenia zajęć, jednorazowo na rok szkolny, można uiścić przelewem na nr konta 69 1020 1156 0000 7202 0054 9154, Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny, tytułem: Szkoła Niedzielna + imię i nazwisko ucznia/ gotówką lub kartą w sekretariacie KZ Sienna.