Wsparcie pastora Kazimierza Sosulskiego

Wsparcie pastora Kazimierza Sosulskiego

Wśród osób starszego i średniego pokolenia, wiernych Kościoła Zielonoświątkowego oraz innych kościołów ewangelicznych, Kazimierz Sosulski jest znaną postacią z racji swej długoletniej służby: kaznodziejskiej, duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, redaktorskiej, wydawniczej i jako wykładowcy (m.in. 21 lat w Szkole Biblijnej ZKE, a następnie w Warszawskim Seminarium Teologicznym).

Podczas swojej ponad 50-letniej działalności pełnił wiele funkcji w Kościele i organizacjach kościelnych. Był pastorem, prezbiterem okręgowym, zastępcą prezbitera naczelnego ds. duszpasterstwa i nauczania Kościoła Zielonoświątkowego, żeby wymienić tylko niektóre. Wiele wysiłku włożył w powstanie organizacyjnej struktury polskich zielonoświątkowców – Kościoła Zielonoświątkowego, od powzięcia samej idei w roku 1986, aż do jego powstania, włącznie z organizacją biura Kościoła w Warszawie przy ul. Siennej. Był zaangażowany zarówno pod względem wyposażenia, pozyskania pracowników, jak i organizacji samej pracy. Był inicjatorem powstania wielu służb i agend KZ, w czym bardzo przyczynił się do nadania obecnego kształtu Kościołowi Zielonoświątkowemu w Polsce.

Znany jest ze swego przyjaznego stosunku działaczom ruchu odnowy w Kościele Katolickim, szczególnie z czasów pastorowania w Krakowie oraz działalności na rzecz kursu Alpha, jak też działaczom innych kościołów protestanckich.

W lutym 2020 brat Kazimierz przeszedł ciężką operację w związku ze zdiagnozowaniem u niego bardzo rzadkiej i trudnej do wykrycia choroby – nadciśnienia płucnego. Wcześniej cieszył się bardzo dobrym zdrowiem i nie miał żadnych innych chorób wieku podeszłego, dzięki czemu kwalifikował się do operacji. Z początkiem października miał przejść badania celem określenia sposobu dalszego leczenia. Niestety plany te pokrzyżował udar, który nastąpił w nocy z 5 na 6 października.

Obecnie pastor Kazimierz przebywa w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim na pododdziale udarowym oddziału neurologicznego, połowicznie sparaliżowany i niezdolny do samodzielnego funkcjonowania. Ma świadomość, co się do niego mówi i sam czyni wysiłki, by odpowiedzieć na pytania, jednak stan jego jest poważny i pilnie niezbędne jest podjęcie rehabilitacji. W tej chwili jedyną opcją jest albo Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, albo całodobowa opieka domowa. Wiąże się to z kosztami przekraczającymi możliwości finansowe brata Kazimierza i jego rodziny. Wszelka pomoc spotka się z ogromną wdzięcznością.

Ofiary na leczenie i rehabilitację Kazimierza Sosulskiego prosimy kierować na konto Zboru:
Zbór Stołeczny Kościół Zielonoświątkowy
ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
Nr: 60 1020 1097 0000 7102 0288 5291
tytułem: ofiara na leczenie Kazimierza Sosulskiego