List otwarty o tożsamości naszego zboru

List otwarty o tożsamości naszego zboru

List otwarty o tożsamości naszego zboru

Zbór Stołeczny jest integralną częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Nasza tożsamość wyrasta z Biblii. Podzielamy wszystkie prawdy zawarte w wyznaniu wiary naszego Kościoła, które ma swoje korzenie w Symbolu Nicejsko-konstantynopolitańskim. Członkowie naszego zboru radują się w Duchu Świętym z objawionej w Chrystusie Dobrej Nowiny o tym, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).

Tworząc zbór w wielkim mieście mamy otwarte drzwi dla wszystkich przechodniów. Cieszymy się z każdego człowieka, którego Bóg do nas przyprowadza. W naszym zborze oraz podczas organizowanych przez nas ewangelizacji, koncertów, wykładów, konferencji, festiwali, kiermaszy, wędrówek krajowych i zagranicznych oraz wielu innych przedsięwzięć gośćmi są osoby, które przybywają do nas z różnych, często dalekich stron. Wierni dziedzictwu Abrahama, Izaaka i Jakuba pamiętamy, że w gościach przychodzących do nas, może przyjść sam Bóg. Ze szczególną uwagą i szacunkiem przyjmujemy naszych sąsiadów Żydów. Radujemy się z odwiedzin chrześcijan z innych kościołów. Niekiedy, widząc ich wiarę w żywego Boga oraz owoce nawrócenia, widoczne zwłaszcza w obdarowaniu Duchem Świętym, prosimy ich o wygłoszenie świadectwa. Bliski jest nam też każdy, kto szczerym sercem poszukuje Boga. Nie zamykamy naszych serc przed nikim, pamiętając, że nasz Pan odwiedzał również wszystkich tych, którzy się źle mieli. I na koniec, czyli w porządku Dobrej Nowiny, bardzo cieszymy się z odwiedzin braci i sióstr z innych zborów ewangelicznych z Polski i całego świata.   

Zdajemy sobie sprawę, że czasem taka otwartość może wzbudzać pytania lub wątpliwości. Jeśli tak się dzieje, to chcemy prosić o wyrozumiałość i wyjaśnić, że nasze serca pozostają cały czas wierne wyznaniu wiary złożonemu na chrzcie. Stojąc na gruncie wiary, w łączności z Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce – prowadzeni przez Ducha Świętego, który nas naucza i przypomina nam wszystko, co Bóg o sobie w Biblii objawił – pozostajemy otwarci na ludzi, których spotykamy w drodze. Chcemy ich zauważyć, zainteresować się nimi, wysłuchać ich opowieści i zaprosić do wspólnego odkrywania Boga, obecnego wśród nas. Tak rozumiemy naszą tożsamość. Prosimy, przyjmijcie nas, takimi jacy jesteśmy i razem  wołajmy: Przyjdź Duchu Święty.