Home / Modlitwa / Ręce do góry – post i modlitwa w intencji Diany

Ręce do góry – post i modlitwa w intencji Diany

Ręce do góry – post i modlitwa w intencji Diany

Od dłuższego czasu modlimy się o czteroletnią Dianę, u której zdiagnozowano guza mózgu (glejak). Dziewczynka i jej rodzice przeszli już długą drogę leczenia i wiary, w której Boże cuda przeplatały się z trudnymi diagnozami. Guz ma wpływ m.in. na nerw wzrokowy, także Diana stopniowo traci wzrok.

Obecnie sytuacja jest – z ludzkiego punktu widzenia – bardzo zła. Rodzice stoją przed trudnymi decyzjami, możliwe leczenie jest mocno obciążające, a lekarze nie są optymistyczni.

Jednak my, jako rodzina w Chrystusie, chcemy patrzeć na tę sytuację przez wiarę i nie ustawać w modlitwie. Rodzice Diany pokładają swoją ufność w Bogu i poprosili, byśmy byli dla nich jak Aaron i Chur, który podtrzymywali zmęczone ręce Mojżesza w decydujących chwilach wielkiej bitwy (por. 2 Mojż 17). Obiecaliśmy, że nie zostawimy ich w tym trudnym czasie i razem z nimi w błagalnym geście wołamy do Boga, który stworzył i ukochał małą Dianę.

Prosimy wszystkich wierzących o przyłączenie się do gorącej modlitwy i postu w dowolnej formie. Chcemy się modlić o Boży ratunek, o ocalenie życia i zdrowia dziewczynki, a także o łaskę i pokój dla jej rodziców.

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jk 5,13-16)

Prosimy o udostępnianie tej informacji i mobilizowanie do modlitwy przyjaciół.