Sermon Category: Kazania

Zawsze wdzięczni

Zawsze wdzięczni

Kazanie wygłoszone przez pastora Arka Kuczyńskiego podczas uroczystego nabożeństwa z okazji Święta Dziękczynienia, w dniu 13 października 2019 roku.

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Ochrzczeni w Jednym Duchu

Kazanie wygłoszone przez Grzegorza Króla, lidera kursu Alha Sienna, podczas niedzielnego nabożeństwa w dniu 6 października 2019 roku.